ZİHNİMİZDEKİ ENGELLERİ KALDIRMAYA VAR MISINIZ? (ZEKA)

news-details
Toplum, Okul, Aile Çalışmaları

Projenin Başlama/Bitiş Tarihi:

01 Kasım 2019 - 31 Aralık 2021


Projenin Uygulandığı Yer:

Artvin İl Geneli, (Almanya/Berlin), (Portekiz/Braga), (İngiltere/Londra)


Projeyi Düzenleyen Kurum:

Artvin Rehberlik ve Araştırma Merkezi - Merkez / Artvin


Projenin Ana Koordinatörü:

Devrim Özbayrak


proje Paydaşı Kişi / Kurumlar:

Artvin Belediyesi
image
Artvin Valiliği
image

Projenin Amacı:

Proje Temel Amacı: Engelli bireylere karşı zihnimizdeki engelleri kaldırarak, empati kurma becerisini geliştirerek, mutlu insanlar, mutlu toplumlar yetiştirmektir.


Projenin Uygulama Adımları:

Özel eğitime ihtiyaç duyan yetişkin bireylerin eğitimleri, toplumla uyum sürecini geliştiren etkinlikleri ile öne çıkan ülkeleri belirledik. Bu ülkeler ile e mail yolu ile iletişime geçerek proje içeriğimizi ve bu içeriğe uygun kurs, gözlem imkanı sağlayacak kuruluşlarla ön anlaşma yaptık. Böylelikle kullandıkları yöntem, teknikleri yerinde kurs ortamında öğrenerek, gözlemleyerek öğrenmeyi hedeflemekteyiz. Sonrasında ülkemiz ve ilimiz kültürel özelliklerini de göz önünde bulundurarak öğrendiğimiz etkinlikleri ülkemizde dezavantajlı guruplar için bakanlığımızın planladığı psikoeğitim ve kapsayıcı eğitim etkinlikleri ile birlikte entegre ederek uygulanabilir etkinlikler haline dönüştürmeyi planlamaktayız. Proje akışlarının sonunda oluşturduğumuz etkinlikleri gönüllülük esasına dayalı olarak; normal yetişkinlerden (25 kişi), özel eğitime ihtiyaç duyan yetişkin bireylerden( 25 kişi), öğretmenleri (25 kişi) ve ailelerinden (25 kişi) toplam 100 kişiden oluşturacağımız gönüllü örneklem guruplarına uygulayarak sonuçlarını değerlendireceğiz. Uygulamalarımız sonrasında gerekli düzeltmeleri yaparak sonuçlarını ilimizde kurumlarımızla, bölgemiz ve ülkemiz deki RAM ve paydaş kurumlar ile paylaşmayı planlamaktayız. Yapacağımız etkinlikler sayesinde özel eğitime ihtiyaç duyan bireylerin, eğitimleri, yaşam hakları konusunda ön yargıları yıkarak kabul sürecini hızlandırmayı ve bilinçli, empati kurabilme özelliğini geliştiren toplumlar oluşturmayı hedeflemekteyiz. Personelimiz; her yaşta, küçük guruplarla, yaparak yaşayarak öğrenilen etkinliklerin daha kalıcı olduğunu bildiği ve tecrübe ettiği için kurum içerisinde mesleki paylaşım atölyesini oluşturmuştur. Atölye öğrenme etkinlikleri; resim çizme, şiir, okuma ve yazma, deneme yazma, oyun, drama, pantomim, v.b. etkinlikleri içermekte ve gurubun özelliklerine göre şekil almaktadır. Avrupa da ki eğitimcilerden öğreneceğimiz etkinliklerin yanı sıra Avrupa da ki eğitimciler ile kendi ülkemizde uyguladığımız mesleki bilgi birikimimizi, kendi kültürümüzü, eğitimdeki olumlu yönlerimizi de paylaşmayı amaçlamaktayız. Projemiz sayesinde paylaşım atölyemizi de geliştirerek daha donanımlı hale getirmeyi planlamaktayız. Proje akışlarında edinilen her deneyim önce Valilik, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, ilçe merkezde çalışan rehber öğretmenler ve özel eğitim öğretmenleri ile paylaşılacak görüş ve önerileri alınacaktır. Elde edeceğimiz olumlu sonuçlar sonunda eğitimlerimizi her yıl planlayarak, zaman içerisinde emin adımlarla ve sürekli kendimizi geliştirerek, bilinçli ve ön yargısız toplum yetiştirme hedefine ulaşacağız.


Projenin Maliyeti:

38,55 TL


Projenin Riskleri:

Pandemi süreci

Projenin Çıktıları:

Öncelikle; personelimize, paydaşlarımıza (60 kişi) uyguladığımız anketlerle güçlü, zayıf yönlerimizi belirledik. Güçlü yönlerimiz: Bilgiyi, sevgi, saygı çerçevesinde paylaşan, iletişime, yeniliğe, açık personelin olması. Kurumda Mesleki paylaşım atölyesinin bulunması, atölyede her ayın sonunda özel eğitim, rehberlik alanında iyi uygulamaların paylaşılması, binanın yeni, çalışma alanlarının geniş olması. Zayıf yönlerimizi: RAM, özel rehabilitasyon merkezlerinin toplum tarafından karıştırılması, özel eğitim, rehberlik alanlarında uzman öğretmen sayısının az olması, ilde yeterli düzeyde hizmet sunulamaması, ilde engelli bireylerin özellikleri, gelişimlerine katkı sunucu hizmetler v.b. çalışmalarının yeterli düzeyde yapılamaması. Bu tespitler doğrultusunda paydaşlarla yapılan toplantılarda ihtiyaç analizi sonuçları değerlendirilmiş, il genelinde yetişkin engellilerin eğitimi, topluma entegrasyonu konusunda ilde bulunan kurumlarla işbirliği yapılarak daha fazla çalışmaların planlanması gerektiğine karar verilmiştir. Böylelikle proje hazırlamaya karar verilerek alternatif yaklaşımların öğrenilmesinin çalışmalarımızı olumlu yönde destekleyeceği düşünülmüştür. Projemizle: *Avrupa da özel eğitime ihtiyaç duyan (engelli) bireyler kapsamı

nedir?

*Engelli bireylerin tespiti için yapılan çalışmalar nelerdir?

*Engelli bireyler ile yapılan çalışmalar nelerdir?

*Engelli bireylerin aileleri ile yapılan çalışmalar nelerdir?

*Engelli bireylerde, normal akranları ile yapılan kaynaştırma, bütünleştirici, kapsayıcı eğitim çalışmaları nelerdir?

*Engelli bireylerin eğitim durumları, mesleki istihdamı nedir?

 *Okul ortamlarında engelli bireylerin (otistik, down sendromlu, zihinsel engelli, görme, işitme engelli v.b.) gözlemlenmesi. Bulunan bölgenin özelliklerini, anlatan kültürel tanıtım etkinlikleri

*Engelli bireylerin kişisel kullanılan alternatif yaklaşımlar nelerdir?

 

konularında kendimizi geliştirmek planlanmıştır. Öncesinde projemizi destekleyen engelli bireylere yönelik çalışmalar yapılarak sonuçları değerlendirilecektir. Çalışmalar projemizin altyapısını oluşturacaktır. Proje faaliyetlerini, denetim, değerlendirme komisyonumuz takip edecektir. Faaliyetlerimize başlamadan önce katılımcılarımızı belirlerken, belirledikten sonra ön test uygulanacaktır. Ayrıca proje tanıtımı için ön test, ilde bulunan kurum, kuruluş, esnaf, halk v.b. farklı gruplardan oluşturacağımız 100 kişilik örneklem grubuna da uygulanacaktır. Yaygınlaştırma çalışmalarından sonra aynı grupa son test uygulanarak proje tanıtım çalışmaları değerlendirilecektir. Proje bitiminde faaliyete katılan tüm gruplara son test uygulayarak sonuçlar değerlendirilecektir. Katılımcı başarı belgeleri de değerlendirme sürecinin parçasıdır. Katılımcılarımızın oluşturacağı etkinlikleri, örneklem gruplarına uygulamadan önce de ön test, son test uygulanacaktır. Yurt dışı katılımcı etkinlik raporları, ev sahibi ortaklarının değerlendirme raporları, koordinatör kurum yöneticisinin gözlem raporları değerlendirme sürecinde katkı sağlayacaktır.


Projenin Fotoğrafları/Videoları:

Projeyi sosyal medyada paylaşmak için tıklayın :

author

Artvin Rehberlik ve Araştırma Merkezi - Merkez / Artvin

Devrim Özbayrak

0 Yorum

Yorum Yaz

CAPTCHA Image