BİLGE PROJESİ

 

Projenin Konusu : İlimizin eğitsel ihtiyaçları göz önünde bulundurularak, erken çocukluk dönemi, temel eğitim, orta öğretim ve hayat boyu öğrenime katılan paydaşların başarısının artırılıp nitelikli çalışmaların geliştirilmesi için tüm okul ve kurumlarda faaliyetler planlamak, yürütmek ve faydalılığını izlemek.

Projeyi Hazırlayan Kurum : Artvin İl Mili Eğitim Müdürlüğü

Projenin Gerekçesi : Çağın ve geleceğin gerektirdiği becerileri kazanmış, bu becerileri milli ve manevi değerlerle harmanlamış, akademik başarısını teknolojik yetkinliklerle destekleyerek toplumun sürekli olarak değişen bilgi gereksinimlerini karşılayabilecek donanıma sahip; bu donanım ve becerileri insanlık hayrına sarf etmeyi kendine ilke edinmiş, ülkemizi 2023, 2053, 2071 hedeflerine ulaştıracak nesiller yetiştirmektir. 

Projenin Özeti / İlkeleri

 1. BİLGE Projesi, Artvin ilinde eğitimin niteliğini artırmak için yapılacak çalışmaları içerir.

 2. BİLGE Projesi; okul web sistemi üzerinden dijital olarak veri girişinin yapıldığı ve çalışmaların izlenebildiği interaktif bir süreçtir.

 3. Bilim, sanat, spor, kültür ve sosyal alanlarda yapılacak bütün faaliyetleri milli ve evrensel değerler eğitimiyle ilişkilendirerek yürütür.

 4. İlimizde mevcut sektörlerle işbirliği yaparak öğrencilerimizin istihdamına yönelik çalışmalar yapar.

 5. Çağın gereksinimlerine bağlı olarak bilgi kaynaklarının değişmesi nedeniyle hayat boyu öğrenmeyi esas alır. Hayat boyu öğrenme faaliyetlerine katılımın artması için çalışmalar yapar.

 6. Öğrencileri yetenek ve ilgileri doğrultusunda yönlendirir ve bu yeteneklerinin geliştirilmesine destek olur.

 7. Öğrencilere okuma alışkanlığı kazandırmayı hedefler ve okul çalışmalarında çeşitli okuma etkinliklerine yer verilir.

 8. İlimizde düzenlenen “ Kariyer Günleri” faaliyetleri çerçevesinde çeşitli mesleklerden kariyer yapmış şahsiyetler davet edilerek hem değerler eğitiminde hem de çocuklara meslek seçimlerinde rehberlik yapmaları sağlanır. Bu faaliyetler aynı zamanda eğitim öğretim çalışmalarına toplumsal katılımın arttırılmasını da sağlar.

 9. Hiçbir okul diğerleri ile kıyaslanmaz. Her okul hazırlamış olduğu stratejik planlar çerçevesinde kendi hedeflerini belirler ve o doğrultuda çalışır.

 10. Eğitim-öğretim faaliyetleri içerisine oyunlar eklenerek çocukların ihtiyaç seviyelerine göre eğlenceli hale getirilir. Öğrencilerimize geleneksel çocuk oyunları öğretilerek ve oynamaları sağlanarak fiziksel, zihinsel ve sosyal gelişimleri hedeflenir.

 11. Okul bahçelerinin 7 gün 12 saat süre ile çocukların kullanımına açık olması hedeflenir.

 12. Öğrenci velileri okulun belirleyeceği faaliyetlere katılarak eğitim sürecine dâhil edilir.

 13. Eğitim öğretim faaliyetleri planlanırken her öğrencinin farklı öğrenme alanları ve seviyeleri olduğu göz önünde bulundurularak; “Her öğrenci özel ve farklıdır.” düşüncesiyle hareket edilir.

 14. Sınıf içi oturma düzeni, sınıfın fiziksel özelliği ve öğrenci sayısı dikkate alınarak öğretmen-öğrenci iletişiminin en etkili olabileceği şekilde düzenlenir.

 15. Bilge Projesinin tüm süreçlerinde öğretmenin kendini yenilemesi esas alınarak, hizmet içi eğitim etkinlikleri düzenlenir.

 16. Öğretmenlerin sınıf içi tüm öğretme - öğrenme süreçlerinde eğitici materyal kullanması teşvik edilir.

 17. Öğrencilere hayvanları sevme, doğayı koruma ve temiz tutma vb. alışkanlıklar kazandırılarak çevreye duyarlı bireyler yetiştirilir.

 18. Küçük yaşlardan itibaren enerji, su, zaman ve milli kaynakların etkin kullanılması öğretilerek, israfın önüne geçen bilinçli tüketiciler kazandırılır.

 19. BİLGE Projesi, yaklaşık 3071 personelimiz, 24.663 öğrencimiz ve tüm velilerimizle birlikte uygulanır.

 20. Öğretmen, öğrenci ve velilerin; başarının ödüllendirildiği bir sistemdir.