Yunus Gibi Sevmek

news-details
Değerler Eğitimi ve Medeniyet Bilinci

Projenin Başlama/Bitiş Tarihi:

15 Mart 2021 - 07 Mayıs 2021


Projenin Uygulandığı Yer:

Okul


Projeyi Düzenleyen Kurum:

Sarıgöl Şehit Onbaşı Soner Ateşsaçan İlkokulu - Yusufeli / Artvin


Projenin Ana Koordinatörü:

Elif Özkan


Projenin Amacı:

Projemizde Yunus Emre’nin örnek yaşam Felsefesi ve davranışlarından yola çıkılarak, 1. Çocuklarımızın eleştirel düşünme, doğru bilgiye ulaşma, bilgiyi anlamlandırma ve kendi hayatlarına uygulama becerilerini geliştirme. 2. Öğrencilerimizin iyi iletişim kurabilme becerisini geliştirme. 3. Öğrencilerin işbirlikli çalışmalarda kendini ifade etme ve aktif dinleme yeteneklerini de geliştirilmesi. 4. Öğrencilerimizin sanat yoluyla yaratıcılıklarının ve düşünme becerilerinin geliştirilmesi. 5. Sınıflarda işbirlikli ve proje tabanlı öğretim yönteminin kullanılması 6. Öğretmen ve öğrencilerin teknolojik okur yazarlık becerilerinin arttırılması. 7. Çocukların içinde yaşadıkları dünyaya karşı sorumlulukları olduğunun farkına varmalarını sağlama. 8. Öğrencilerin problem çözme becerilerini geliştirme. 9. Öğrencilerin tüm Dünya’da yaşanılanların farkına varma ve olaylar karşısında empati kurabilmelerini sağlama. 10. 2023 Eğitim vizyon belgesinde yer alan çocuklarımızın bilişim teknolojilerini çevrimiçi ve çevrimdışı ortamlarda “üretim”, “sorunlara çözüm geliştirme” ve “hayallerini hayata geçirme” aracı olarak kullanmalarını sağlama. 11. Dürüst ve etik davranışlar sergileme, 12. Çocuklara temel özgüven becerisinin kazandırılması, 13. Proje ortakları arasında işbirliği, yardımlaşma ve paylaşma eksenli çalışmaların yapılması, 14. Projenin eğitim programlarına entegrasyonu sağlanarak, öğrenme-öğretme süreci daha etkili kılmak, 15. Öğrenciyi aktif hale getirmek, 16. Öğrencilerde sorumluluk alma, üretkenlik, farklı bakış açısı kazanma, yaparak-yaşayarak öğrenme gibi becerilerinin kazandırılması hedeflenmiştir.


Projenin Uygulama Adımları:

MART:
Projenin Onayı,Tanıtımı; Proje partnerlerinin eklenmesi. Twinspace kayıtları
Öğretmenlerin sınıf günlüklerinin oluşturulması.
Öğretmenlerin kendilerini, okullarını ve bulundukları illeri tanıtmaları.
Proje okullarının web sitelerinde projenin duyurusunun yapılması.
Velilerin bilgilendirilmesi ve dilekçelerin alınması.
Proje ortaklarının Tagul ,Canva vb Web 2 araçlarını öğrencilerle birlikte kullanarak kelime bulutu ve afişlerin hazırlanması ve anketle seçimi.
Velilere ve öğrencilere ön test uygulanması.
Proje üyeleriyle ilk toplantının yapılması tanışma.

NİSAN:
Yunus Emre’nin hayat felsefesini araştırma ,örnek davranışlarını tanıtma.
Yunus Emre’nin şiirlerini okuma.
Yunus Emre şiirlerinde geçen erdemleri bulma.
Ben Yunus Emre’den gazetesi ortak ürünü oluşturma.

MAYIS AYI:
1-7 Mayıs Yunus Emre Kültür ve Sanat Haftası’nın kutlanması
Proje sergi ve şiir dinletisinin oluşturulması.
Projenin değerlendirilmesi.
Velilere ve öğrencilere son test uygulanması.
Proje ortaklarıyla son webinar toplantısının yapılması.


Projenin Çıktıları:

Bu proje öğrencilerimizin, insan sevgisi, hoşgörü, yardımlaşma, barış ve kardeşlik duygularını içselleştirmelerine; empati, sanatsal yaratıcılık, dürüstlük ve etik davranışları fark etmelerine; hayal gücü ve beğeni duygusunun oluşmasına ve Dijital becerilerin gelişmesine olanak sağlanacaktır.
Öğrencilerimizin, projede sorumluluk almaları, sorgulayan–araştıran, analiz eden, karar veren olmaları ve proje takviminde yer alan etkinliklerde aktif olarak görev almaları beklenmektedir. Problem çözme ve mantıksal düşünme becerisinin artması, Web 2.0 araçlarının öğrenci ve öğretmenler tarafından kullanılması, grup çalışmasının öğrenilmesi ve işbirlikçi öğretim metodunun gerçekleştirilmesi, Öğrencilerin Öz güvenlerinin, empati becerilerinin gelişmesi beklenmektedir.
Projede yer alan okulların proje günlüklerini aktif olarak kullanması, Eba’da ve okul sitesinde her ay haber yayımlaması, Yerel basın da yaygınlaştırma etkinlikleri için kullanılması düşünülmektedir. Ayrıca sosyal medya hesaplarında da “Yunus Emre Gibi “ Hesapları açılacaktır. Projemizin sonunda yer alan her okulumuz okulunda bir “Yunus Gibi Sevmek” şiir dinletisi yapacaktır.


Projenin Fotoğrafları/Videoları:

Projeyi sosyal medyada paylaşmak için tıklayın :

author

Sarıgöl Şehit Onbaşı Soner Ateşsaçan İlkokulu - Yusufeli / Artvin

Elif Özkan

0 Yorum

Yorum Yaz

CAPTCHA Image