OYUNCU HARFLER

Projenin Başlama/Bitiş Tarihi:

16 Aralık 2020 - 21 Mart 2021


Projenin Uygulandığı Yer:

Sınıf ortamı


Projeyi Düzenleyen Kurum:

Cumhuriyet İlkokulu - Borçka / Artvin


Projenin Ana Koordinatörü:

Çağla Gökdemir


Projenin Amacı:

Öğrenmeyi daha etkili ve eğlenceli hale getirmek, - Derslerin sıkıcılıktan kurtarılarak, derse ilgisi düşük çocukların bile derse aktif katılımının sağlanması, - ilk okuma yazma öğretimi için eğitsel oyun, drama ve etkinliklerin tasarlanması ve uygulanması, - Öğrencilerin kaygılarının azaltılması, okula karşı olumlu bir tutum geliştirmeleri - Öğrenirken eğlenen çocukların metabilişsel düşünme becerilerinin gelişmesi --İlk okuma yazma öğretiminde; oyun tabanlı öğrenme, drama ve etkinlik temelli öğretim yöntemleri kullanılmasının, öğrencilerin tutum ve başarılarına etkisinin izlenmesidir.


Projenin Uygulama Adımları:

İlk okuma öğretiminin ses, hece, sözcük, cümle, metin oluşturma aşamalarının her biri için drama, oyun ve etkinlikler proje ortaklarıyla birlikte işbirliği içerisinde üretilip, geliştirilecek ve bu etkinlikler projeye katılan öğretmenler tarafından sınıf ortamlarında yüz yüze ya da uzaktan eğitimle canlı derslerde uygulanarak değerlendirilecektir. Projemizin aşamaları ve zamanlaması şu şekildedir:

ARALIK- Harf tanıma, hissetme, okuma ve yazma etkinliklerinin uygulanması ve değerlendirme

OCAK - Hece ve kelime oluşturma etkinliklerinin uygulanması ve değerlendirme

MART -Cümle oluşturma etkinliklerinin uygulanması ve değerlendirme

NİSAN - Metin ve hikaye yazma etkinliklerinin uygulanması ve değerlendirme


Projenin Çıktıları:

2023 Eğitim vizyonumuzda belirtilen “müfredatın çocuklarımızın ilgi, yetenek ve mizaçlarına göre düzenlenmesi” hedefine ulaştıracak; yeni yaklaşımlara uygun bu etkinliklerin; proje ortakları dışında diğer sınıf öğretmenleriyle ve öğretmen adaylarıyla Web 2 araçları kullanımı sağlanarak paylaşılması, i

- Oyun tabanlı öğrenme, drama ve etkinlik temelli öğrenme yöntemlerinin lk okuma yazma öğretiminde kullanılmasının yaygınlaştırılması ve öğretmenlerimizi bu yöntemleri kullanmaya özendirmek,

-Bu etkinliklerin ülkemizin farklı bölgelerinde farklı sosyoekonomik düzeydeki çocuklarla çalışan öğretmen arkadaşlarımız tarafından uygulanabilir nitelikte olduğunun gösterilmesi.

 


Projenin Fotoğrafları/Videoları:

Projeyi sosyal medyada paylaşmak için tıklayın :

author

Cumhuriyet İlkokulu - Borçka / Artvin

Çağla Gökdemir

0 Yorum

Yorum Yaz

CAPTCHA Image