OKU-YORUM PROJESİ

news-details
Sosyal ve Kültürel Faaliyetler

Projenin Başlama/Bitiş Tarihi:

02 Mart 2021 - 30 Haziran 2021


Projenin Uygulandığı Yer:

Öğrencilerimizin evleri, aile ortamları


Projeyi Düzenleyen Kurum:

Nurettin Çarmıklı Anadolu İmam Hatip Lisesi - Arhavi / Artvin


Projenin Ana Koordinatörü:

Başak Altunel


Projenin Amacı:

Öğrencilerimizin okuyan, düşünen, yorumlayan, eleştiren, medeniyetimizin kültürel mirasını değerlendirebilen, zenginleştiren ve yaygınlaştıran; okumayı bir yaşam biçimi hâline getiren, arkadaşlarıyla kültürel zeminde yeni bağlar kuran bireyler olarak yetişmelerini sağlamak ve onların bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal, edebi ve meslekî gelişimlerine çok yönlü katkıda bulunmak.


Projenin Uygulama Adımları:

1. Bu proje gönüllülük esasına dayanır.

2. Projede yer alan okuma kültürünün geliştirilmesine yönelik faaliyetler Anadolu imam hatip liseleri ve imam hatip ortaokullarında her sınıf düzeyinde uygulanır.

3. Projede hedeflenen amaca ulaşılması için proje başlangıcında duyuru ve tanıtım yapılır.

4. Projedeki faaliyetleri yürütmek için okullarda proje ekibi oluşturulur.

5. Okul Proje Ekibi; okul müdürü/ müdür yardımcısı, okul rehber öğretmeni, şube rehber öğretmenleri, okul müdürünün görevlendireceği branş öğretmenleri ile öğrenci temsilcisinden oluşur. Proje Ekibince bir koordinatör belirlenir. Proje faaliyet planlama çalışmaları dijital ortamda yapılabilir.

6. Okul Proje Ekibi; kitapların belirlenmesi amacıyla Türkçe ve Türk Dili ve Edebiyat öğretmenleri başta olmak üzere diğer branş öğretmenlerinin de görev alabileceği bir komisyon oluşturur. Komisyon, sınıf seviyelerine göre genel kitap listesi belirler.

7. Faaliyetlerin yapılabilmesi için kitap okuma takımları oluşturulur.

8. Takımların okuyacağı kitaplar komisyon tarafından belirlenen kitap listesinden seçilir.

9. Takımdaki her öğrencinin ayda bir (1) kitap okuması esastır.

10. Tüm öğrencilere kitap okuma, özet çıkarma, sunum/tahlil yapma vb. faaliyetlerin uygulanması ile ilgili bilgi (yazılı/dijital ortam/yüz yüze) verilir.

11.Takım lideri ve takımdan sorumlu öğretmen; kitapların düzenli değişimi, özet çıkarılması, yorumlanması, sunum yapılması ve diğer ilgili iş ve işlemlerden sorumludur.

12. Kitap değişimi her ayın sonuna doğru proje ekibince uygun görülen usul ve esaslarca gerçekleştirilir. 

13.Takım üyelerine, ilgili ayın kitabı ve Kitap Özet ve Tahlil Çizelgesi dağıtılır. Her öğrenci, okuduğu kitapla ilgili bilgileri, belirlenen süre zarfında bu Çizelgeye işler.

14. Öğrenci ve öğretmenler, her ayın son haftası okudukları kitabı takım arkadaşlarıyla birlikte yaptıkları çalışmalar ile tahlil eder. Kitap tahlili faaliyetine diğer öğrenci ve öğretmenler de katılabilir.


Projenin Çıktıları:

Kitap okuma bilinci ve sevgisi edinmiş bireyler yetiştirerek bilinçli bir toplum oluşturmak.


Projenin Fotoğrafları/Videoları:

Projeyi sosyal medyada paylaşmak için tıklayın :

author

Nurettin Çarmıklı Anadolu İmam Hatip Lisesi - Arhavi / Artvin

Başak Altunel

0 Yorum

Yorum Yaz

CAPTCHA Image