OKU-YORUM (Okuma Kültürünün Geliştirilmesi Projesi)

news-details
Sosyal ve Kültürel Faaliyetler

Projenin Başlama/Bitiş Tarihi:

06 Mart 2023 - 16 Haziran 2023


Projenin Uygulandığı Yer:

Artvin-Arhavi Nurettin Çarmıklı Anadolu İmam Hatip Lisesi


Projeyi Düzenleyen Kurum:

Nurettin Çarmıklı Anadolu İmam Hatip Lisesi - Arhavi / Artvin


Projenin Ana Koordinatörü:

Başak Altunel


Projenin Diğer Koordinatörleri:

Selin Kocayörük, Ziya Yazıcı

Projenin Amacı:

Öğrencilerimizin; okuyan, düşünen, yorumlayan, eleştiren, medeniyetimizin kültürel mirasını değerlendiren, kültürümüzün söz ve yazı varlığını geliştiren, zenginleştiren ve yaygınlaştıran; geleceğin kültür elçileri olmak için çaba harcayan, okumayı bir yaşam biçimi hâline getiren, arkadaşlarıyla kültürel zeminde yeni bağlar kuran bireyler olarak yetişmelerini sağlamak ve onların bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal, edebî ve mesleki gelişimlerine çok yönlü katkıda bulunmak.


Projenin Uygulama Adımları:

 Genel Esaslar ve Uygulama Aşamaları

1. Proje Din Öğretimi Genel müdürlüğü organizesinde Anadolu İmam Hatip Liseleri ve İmam Hatip Ortaokullarında her sınıf düzeyinde uygulanır.

2. Projede hedeflenen amaca ulaşılabilmesi için proje başlangıcında duyuru ve tanıtım yapılır.

3. Projedeki faaliyetleri yürütmek için okullarda proje ekibi oluşturulur.

4. Okul Proje Ekibi; okul müdürü/ müdür yardımcısı, okul rehber öğretmeni, şube rehber öğretmenleri, okul müdürünün görevlendireceği branş öğretmenleri ile öğrenci temsilcisinden oluşur. Proje Ekibince bir koordinatör belirlenir. Proje faaliyet planlama çalışmaları dijital ortamda yapılır.

5. Okul Proje Ekibi; kitap okuma takımlarının oluşturulması, kitapların belirlenmesi, kitapların temininde koordinasyonun sağlanması, kitapların okunması ve tahlil edilmesi sürecinin yürütülmesi, proje sonuç raporunun hazırlanması ve Kalite Takip Sistemi (KTS) üzerindeki gerekli bilgilerin doldurulmasından sorumludur.

6. Proje ekibi, faaliyetleri Mart-Haziran 2023 dönemini kapsayacak şekilde 4 aylık planlar (hazırlık, kitap okuma, rapor vb.).

7. Faaliyetlerin yapılabilmesi için kitap okuma takımları oluşturulur.

 a) Her bir takım on (10) kişiden oluşur.

 b) Her takım kendisine özel “Takım Adı” belirler.

 c) Her takımın sorumluluğunu “Takım Lideri” üstlenir.

 d) Lider öğrenciler, etkinliğe katılmak isteyen arkadaşlarından takım kurarak listeyle birlikte şube rehber öğretmen veya Türkçe / Türk Dili ve Edebiyat öğretmenine aynı sınıftan takım oluşturamadığında ise okul proje ekibine başvurur.

 e) Takım üyeleri aynı şubeden olabileceği gibi aynı sınıf düzeyinde farklı şubelerden de belirlenebilir.   

8. Takımların okuyacağı kitaplar proje ekibi tarafından belirlenen kitap listesinden seçilir.

9. Takım üyelerinin her ay aynı kitabı okuması esastır. Böylece aynı takımdaki öğrencilerin her ay bir kitabı okuyarak ortaklaşa tahlil etmesi sağlanır ve proje süresince her öğrenci 4 kitap okur.

10. Tüm öğrencilere kitap okuma, özet çıkarma, sunum yapma faaliyetlerin uygulanması ile ilgili bilgi (yazılı/dijital ortam/yüz yüze) verilir.

11. Takım üyelerine, ilgili ayın kitabı ve Ek-4 Kitap Özet ve Tahlil Çizelgesi dağıtılır. Her öğrenci, okuduğu kitapla ilgili bilgileri, belirlenen süre zarfında Ek-4 Kitap Özet ve Tahlil Çizelgesi’ne işler.

12. Takım lideri/şube rehber öğretmeni kitapların düzenli değişimi, özetinin çıkarılması, yorumlanması, sunumunun yapılması ve diğer ilgili iş ve işlemlerden sorumludur.

13. Kitap değişimi her ayın son perşembe günü gerçekleştirilir ve Ek-5 Kitap Değişim Çizelgesi’ne takım lideri/şube rehber öğretmeni işler.

14. Öğrenciler, her ayın son haftası okudukları kitapla ilgili görüşleri takım arkadaşlarına sunar. Kitap sunumlarına okuldaki diğer öğrencilerin katılması da teşvik edilebilir.

15. İmkânlar dâhilinde faaliyetlere katılan öğrencilerin kitap fuarı, yazar buluşmaları, dijital ortamda söyleşi vb. faaliyetlere katılması sağlanır.

16. Projeye ait faaliyetler a)  Yüz yüze veya dijital platform üzerinden yapılabilir. b)  Yüz yüze veya dijital platforma öğrenci daveti ve kabulü şu şekilde gerçekleştirilir: *Takım liderinin öğretmen olduğu takımlarda, takım lideri öğretmen tarafından, **Takım liderinin öğrenci olduğu takımlarda ise şube rehber öğretmeni tarafından, c)  Her takım, kendi içinde yüz yüze veya dijital ortamda oyun/yarışmalar yapabilir. d)  Takımlar arasında yüz yüze veya dijital ortamda oyun/yarışmalar yapılabilir.

17. Okuma kültürünün geliştirilmesine yönelik izleme değerlendirme amaçlı okul/ilçe/il bazında kompozisyon, fotoğraf çekme, tahlil raporu ve kısa film çekme vb. yarışmalar düzenlenebilir.

 

18. Okul web sitesinde “Oku-Yorum” Projesi’ne ait yarışmalar, yapılan faaliyetlere (dijital ortam dâhil) ait görseller, haber vb. mutlaka yer verilir. 


Projenin Çıktıları:

 Okuma kültürünün geliştirilmesine yönelik izleme değerlendirme amaçlı okul/ilçe/il bazında kompozisyon, fotoğraf çekme, tahlil raporu ve kısa film çekme vb. yarışmalar düzenlenebilir. Okul web sitesinde “Oku-Yorum” Projesi’ne ait yarışmalar, yapılan faaliyetlere (dijital ortam dâhil) ait görseller, haber vb. mutlaka yer verilir.


Projenin Fotoğrafları/Videoları:

Projeyi sosyal medyada paylaşmak için tıklayın :

author

Nurettin Çarmıklı Anadolu İmam Hatip Lisesi - Arhavi / Artvin

Başak Altunel

0 Yorum

Yorum Yaz

CAPTCHA Image