MY MATH WORLD ( MATEMATİK DÜNYAM ) ETWİNNİNG PROJECT

Projenin Başlama/Bitiş Tarihi:

01 Mart 2020 - 15 Haziran 2021


Projenin Uygulandığı Yer:

OKULLAR


Projeyi Düzenleyen Kurum:

Atatürk İlkokulu - Borçka / Artvin


Projenin Ana Koordinatörü:

Akın Erhan Balci


Projenin Diğer Koordinatörleri:

Emine Geçin, Gülümser Balci, Muhammed Raşit Geçin

Projenin Amacı:

AMAÇLARIMIZ Matematiğe ilgi ve motivasyonun artırılması. Matematiksel düşünme becerilerini geliştirmek. Problem çözme becerilerini geliştirme ve bu becerileri gerçek yaşam problemlerini de içeren matematiksel problemleri çözmede kullanma Teknoloji kullanma becerilerini geliştirmek.       Kodlama becerisini geliştirmek. Akıl yürütme, iletişim, ilişkilendirme, karar verme, sorumluluk alma, eleştirel düşünme, iletişim,işbirliği ve ifade becerilerini geliştirmek. Düşüncelerini açık ve net olarak belirtebilmelerini sağlamak. Kendine güven duygusu geliştirme ve güçlü kişilik özelliklerine sahip olmalarını sağlamak. Grup çalışmaları ile görev ve sorumluluk duygularını geliştirmek. Matematiğin hayatımızda her alanında olduğunu fark etmelerini sağlamak.


Projenin Uygulama Adımları:

ÇALIŞMA SÜRECİ

  • Proje ortakları projeye dahil edildikten sonra tanışma webinarı düzenlenerek fikir alışverişi içerisinde çalışma takvimi oluşturulacak ve görev dağılımı yapılacak.Proje tanıtım videoları ile projemizin tanıtımı yapılacak.Okul müdürü ve veliler proje ile ilgili bilgilendirilerek veli izin dilekçeleri alınacak.
  • Twinspice sayfalar kısmı düzenlenecek.Proje ortakları twinspice ilgili kısma kendilerini,okulunu ve ilini  tanıtacak ve tanıtım kartları oluşturacak.
  • Ön anket çalışmaları yapılacak.
  • Müfredata göre matematik konuları oyun,drama,şarkı,şiir,bulmaca,puzzle,kodlama,tekerleme, materyaller ile işlenerek eğlenerek öğrenmeleri ve dersi sevmeleri sağlanacak.Etkinlik resimleri twinspicede ilgili alana yüklenecek.
  • Her ay ortak seçilen bir web2.0 aracı kullanılarak müfredattaki konumuz ne ise onunla ilgili bir çalışma hazırlanacak ve öğrencilere uygulatılacak.
  • Belirli gün ve haftalar çeşitli etkinlikler ile kutlanacak.
  • Proje süresince ortak ürünler ve proje final ürünü oluşturulacak.


Projenin Çıktıları:

Proje sonunda öğrenciler tarafından matematik dergisi oluşturulacak.

Projemiz ile öğrencilerin matematik dersini sevmeleri,diğer derslerle ilişkilendirmeleri, hayatta işlevsel olarak kullanmalarının yanında problem çözebilmesi, eleştirel düşünebilmesi, girişimci, kararlı,  iletişim becerilerine sahip, empati yapabilen, topluma ve kültüre katkı sağlayan bireyler olması beklenmektedir.Öğrenciler işbirliği içerisinde çalışarak görev ve sorumluluk duyguları gelişecek,çeşitli web2.0 araçları ile konuyu pekiştirmeleri ve teknolojiyi kullanma becerileri artacaktır.

Matematik dersinin öğrencinin hayat basamaklarında ilerlerken rehber olması amacıyla,  müfredat doğrultusunda matematik derslerini  ilgi çekici ve eğlenceli bir şekilde işleyerek, matematik dersine olan ilgi , motivasyon ve başarının artması  hedefleniyor.Aynı zamanda farklı zeka alanları dikkate alınarak derslerin farklı etkinliklerle işlenerek konuları anlamaları ve kalıcı öğrenmeleri ve başarı duygusunu tatmaları beklenen sonuçlardandır.


Projenin Fotoğrafları/Videoları:

Projeyi sosyal medyada paylaşmak için tıklayın :

author

Atatürk İlkokulu - Borçka / Artvin

Akın Erhan Balci

0 Yorum

Yorum Yaz

CAPTCHA Image