Harezmi Eğitim Modeli

news-details
Değerler Eğitimi ve Medeniyet Bilinci

Projenin Başlama/Bitiş Tarihi:

22 Kasım 2021 - 10 Haziran 2022


Projenin Uygulandığı Yer:

Murgul Şöhret Cengiz Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu


Projeyi Düzenleyen Kurum:

Şöhret Cengiz Anadolu İmam Hatip Lisesi - Murgul / Artvin


Projenin Ana Koordinatörü:

Esra Kaya


Projenin Diğer Koordinatörleri:

Mehmet Gülsuyu, Veysel Özerdem

Projenin Amacı:

Harezmî Eğitim Modeli, çocukların teknolojiyi kullanarak nasıl üretebileceklerini keşfetmelerinin yanında; güvenli etik değerleri özümseyerek, bilimsel araştırma yöntemleri ile belirlediği süreci, öğretmenleri ile değerlendirip güncelleyen yapıda İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından geliştirilmiş bir eğitim modeldir. Eğitimin diğer süreçlerini doğrudan ve nitelikli etkide bulunduğu için genel bir eğitim modeli olarak da ele alınabilir. Öğrencilerin günlük, gerçek yaşam problemlerini tanımlayıp, çözmek üzere algoritma tasarlayan, adım adım bu sorunun nasıl çözüleceğini belirleyip programlamanın gücünden faydalanarak yenilikçi fikirler üretme sürecidir. Modelin zemininde beş ana başlık mevcuttur. Bilgisayar bilimi öğretiminin Sosyal Bilim dalı ile bütünleştirilen, Bilgi İşlemsel Düşünme becerisinin hayata adapte edildiği, Programlama ve Öğretim araçlarının etkin kullanıldığı, disiplinler arası yaklaşımı yeniden yorumlayarak farklı disiplinlerin eş değerde yer aldığı işbirliğini benimseyen, Robotik ve Oyun tasarımı ile eğlenerek üreten, kendini sürekli güncelleyen bir eğitim modelidir.


Projenin Uygulama Adımları:

Harezmi Eğitim Modeli ile çocukların etik değerleri özümseyerek bilimsel araştırma yöntemleri ile günlük yaşamlarında belirledikleri herhangi bir sorunun çözümü için işbirlikli öğrenme temeline dayalı ve öğrertmenleri rehberliğinde çözüm önerileri üretebilmelerini sağlamak amaçlanmıştır. Yine bu eğitim modelinde disiplinler arası bir yaklaşım ile aynı sorunun çözümü için farklı disiplinlerden ( Türkçe, Matematik, Görsel Sanatlar, Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler gibi) yararlanılması amaçlanmaktadır. Bunun için detaylı bir yıllık çalışma planı oluşturulmuş öğrenci seçimleri veli izinleri tamamlanmıştır.


Projenin Riskleri:

Projenin görünen veya saptanmış herhangi bir risk durumu bulunmamaktadır.

Projenin Çıktıları:

Harezmi Eğitim Modeli ile, çocukların günlük yaşamdan belirledikleri bir problem durumuna disiplinler arası yaklaşım ile çözüm önerisi oluşturulup, tüm sürecin kalıcı bir ürüne dönüştürülmesi sağlanacaktır.


Projenin Fotoğrafları/Videoları:

Projeyi sosyal medyada paylaşmak için tıklayın :

author

Şöhret Cengiz Anadolu İmam Hatip Lisesi - Murgul / Artvin

Esra Kaya

0 Yorum

Yorum Yaz

CAPTCHA Image