Evlerimiz, Enerji Tasarrufumuz

news-details
Toplum, Okul, Aile Çalışmaları

Projenin Başlama/Bitiş Tarihi:

01 Eylül 2021 - 31 Ocak 2022


Projenin Uygulandığı Yer:

ARDANUÇ ANADOLU LİSESİ


Projeyi Düzenleyen Kurum:

Ardanuç Anadolu Lisesi - Ardanuç / Artvin


Projenin Ana Koordinatörü:

Erdem Genç


Projenin Amacı:

Enerjinin verimli kullanılmaması ülkemiz ve dünya için önemli bir sorun olduğundan dolayı bu sorunu ve olası çözüm yöntemlerini daha etkili bir biçimde ifade etmek te bir o kadar önem kazanmaktadır. Bu nedenle bu çalışmadaki kısa vadedeki amacımız konutlarda enerji verimliliği üzerine okul-öğrenci-aile düzeyinde farkındalık oluşturabilecek görsel yönü ağırlıklı içerik oluşturmak. Uzun vadedeki amaç çalışmanın Fizik, Matematik, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Resim ve İngilizce gibi disiplinlerle ilişkisini ortaya koyarak disiplinler arası yaklaşımla daha geniş düzeyde farkındalık oluşturmaktır.


Projenin Uygulama Adımları:

Konutlarda enerji verimliliği üzerine birçok araştırma mevcuttur. Yapılan bu çalışmalardan özellikle bina içerisindeki çeşitli sistemleri ayır ayrı ele alarak nasıl daha verimli kullacağımızı anlatan kısımları örnek olarak alınmıştır. Bu proje hazırlanırken faydalanılan yayınlardan genellikle sırasıyla şu bölümler üzerine incelemeler yapılmıştır:

1) Binalarda Isıtma & Soğuma Sistemlerinde Enerji Verimliliği Üzerine Yapılan Çalışmalar

2) Binalarda Aydınlatma Sistemlerinde Enerji Verimliliği Üzerine Yapılan Çalışmalar

3) Binalarda Kullanılan Elektrikli Ev Aletlerinde Enerji Verimliliği Üzerine Yapılan Çalışmalar

4) Ortalama Yakıt, Su ve Elektrik Tüketimi Değerlerine Yönelik Çalışmalar

5) Binalarda Enerji Verimliliği İle İlgili Genel Olarak Yapılan Çalışmalar

Yöntem

Çalışmamız esas olarak Web 2.0 araçları kullanılarak görsel ve işitsel yöne ağırlık vermek ve konu üzerinde ilgiyi artırmak üzerinedir. Bunun için Powtoon aracı kullanılmıştır. Daha önce literatür araştırması yapılmış ve konutlarda enerji verimliliği üzerine bazı bilgilere ulaşılmıştır. Bu bilgilerden önemsiz olanlar elenmiş ve önemli görülen kısımları sunuma katılmıştır.


Projenin Çıktıları:

Bulgular

Literatür araştırması sonucu çok basit önlemlere dahi uyulmadığı bunun da hane halkını ekonomik olarak etkilediği düşünülmektedir. Yaptığımız anket çalışması için ortaya çıkan bulgular Ekler kısmında belirtilmiştir. Anket, Google Forms kullanılarak hazırlanmış ve ankete katılanlar anketi elektronik ortamda doldurmuştur.

Sonuç ve Tartışma

Yapılan anketlerde bölgemiz insanının konutlarda enerji verimliliği üzerine yapılması gerekenler hakkında doğru bilgilerinin olduğu kadar yanlış bilgilerinin de olduğu görülmüştür. Bu doğrultuda önemli görülen kısımlar slayt video haline getirilerek bölge halkı üzerinde enerjinini verimli kullanılması yönünde farkındalık oluşturulmaya çalışılmıştır.

Öneriler

Yapılan bu çalışmamızın bölgemizdeki belli hanelerde enerjinin verimli ve tasarruflu kullanılması üzerine bir farkındalık oluşturacağına inanıyoruz. Bu çalışmamızın bir örnek olabilmesini umuyoruz. Çalışmamız ileride daha geniş çevreler üzerinde tekrarlanabilir. Böylelikle halk enerjiyi tasarruflu kullanma konusunda bilinçlenebilir. Bunun hem kendilerine hem de ülkeye faydalı olacağı kanaatindeyiz. Çalışmadaki kulllanılan resimler elle çizilebilir, böylelikle daha ilgi çekici hale getirilebilir.

Uzun vadede konutlarda enerji verimliliği üzerine disiplinlerarası yaklaşıma dayalı bir çalışma örneği olarak aşağıdaki çalışmalar da yapılabilir:

Enerji ve Fizik: Enerji verimliliği ve tasarrufu için yenilenebilir enerji kaynaklarından bahsedilecek ve tablolarla görselleştirilmeye çalışılabilir.

Enerji ve Matematik: Konutlarda enerji verimliliği üzerine istatistiki veri analizi yapmak için okuldaki belli sayıda öğrencinin aile profili yerine daha geniş kitleler örneklem olarak seçilebilir. Daha sonra veriler tablo haline getirilerek görselleştirilebilir.

Enerji ve DKAB: Konutlarda enerji verimliliğinin din ve toplum açısından önemini belirten kısa görsel ifadeler kullanılabilir

Enerji ve Resim: Konutlarda enerji verimliliği hakkında uyarı panoları hazırlanabilir.

Enerji ve İngilizce: Enerji ve enerji verimliliği hakkındaki İngilizce kelimeler adlı bir pano çalışması yapılabilir.


Projenin Fotoğrafları/Videoları:

Projeyi sosyal medyada paylaşmak için tıklayın :

author

Ardanuç Anadolu Lisesi - Ardanuç / Artvin

Erdem Genç

0 Yorum

Yorum Yaz

CAPTCHA Image