DOĞAL YAŞAMA MERHABA İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE ELVEDA E TWİNNİNG PROJESİ

news-details
Sosyal ve Kültürel Faaliyetler

Projenin Başlama/Bitiş Tarihi:

09 Kasım 2020 - 31 Mart 2021


Projenin Uygulandığı Yer:

oKUL


Projeyi Düzenleyen Kurum:

14 Mart İlkokulu - Hopa / Artvin


Projenin Ana Koordinatörü:

Selin Kaya


Projenin Amacı:

Projemizle birlikte eğitim öğretim hedefleri doğrultusunda farklı yaş grubundan öğrencilerimizin sosyal, bilişsel, duyuşsal, akademik ve psikomotor becerilerinin geliştirilmesini sağlamak. Gerek bireysel gerekse grup çalışmalarıyla öğrencilerin bireysel farklılıklarını işbirliği yaparak geliştirilmesini sağlamak. Çevreye ve doğaya karşı sorumluluk bilincinin geliştirilmesiyle farkındalıklarını arttırarak iklim değişikliği ile mücadele kapsamında bireysel ve grup olarak doğaya katkı sağlayabilecek çalışmalar yapmalarını sağlamak. Doğada doğal unsurları kullanarak görsel çalışmalar yapmaları ve diğer canlıları farkederek, gözlemleyerek yaratıcı drama çalışmalarına katılmalarını sağlamak. Yapılacak olan etkinliklerle 21. yy becerilerine uygun olarak araştırmacı, yenilikçi, girişken, üretken duyarlı bireyler olarak yetişmelerini sağlamak. Projemiz tamamlandığında farklı disiplinlerle yapmış olduğumuz çalışmalarla öğrencilerin bireysel ve grupla çalışma yaparak yaratıcılıklarını ortaya koymalarını sağlayacak web2 araçlarının etkin kullanılmasını sağlamak.


Projenin Uygulama Adımları:

Projemiz Kasım ayında başlayacak olup Mart ayında tamamlanacak bir proje olup her proje ortağı aynı derecede sorumluluğa sahiptir.

KASIM: Proje toplantısı, proje afiş ve logosunun belirlenmesi, görev paylaşımı ve proje alanlarının tanıtımı, projede yer alacak öğrencilerin tanıtılması, proje logosunun oluşturulması.

Projemizle ilgili öğrencilere farkındalık videosunun ortak belirlenen saatte izletilerek fotoğraf ve kısa videolarının paylaşılması.

Herkesin kendi yaşadığı bölgesine özgü bitki ve hayvan çeşitlerinin araştırılarak öğrencilerin dış ortamda Okul Dışarda Günü etkinliği kapsamında fotoğraf çekimleri yapmaları   çekilmiş olan fotoğraflardan kolaj oluşturulması

Tüm Grup üyelerinin belirleyeceği öğrencinin ortak belirlenen şiirin ilgili kıtasnın söyletilere videoya çekilmesi çekilen videoların birleştirilerek projemizin tanıtım videosunun oluşturulması.

ARALIK: Projenin gerçekleştirileceği alanda kış mevsiminin göz önünde bulundurulması ile müfredattaki hedefler doğrultusunda etkinliklerin belirlenerek gerek sahada gerekse uzaktan eğitim yoluyla etkinlikler planlanarak uygulanması(uygun web 2.0 araçlarının kullanılması)

Okul Panosunun oluşturulması

Farklı bitki tohumları kullanarak  saksı veya uygun alanda bitki yetiştirme. Yapılan etkinliklerden uygun web 2.0 araçlarını kullanarak kısa videolaroluşturulması.

Bütün grup üyelerinin iklim değişikliği konulu birer paragraf yazmak koşuluyla  hikayenin tamamlanması ve ortak ürün olarak story book oluşturulması 

OCAK-ŞUBAT: Proje alanında kış mevsiminin göz önünde bulundurularak hedeflerin belirlenerek hem sahada hem uzaktan eğitimlerle etkinlikler planlanarak uygulanması(uygun web 2.0 araçlarının kullanılması).

Öğretmen Webinarının yapılması

Öğrenci Webinarının yapılması

Bütün grup üyelerinin hazırlanan ortak sorularla öğrencilerine online olarak Kahoot yarışması düzenlemesi.

Bütün grup üyelerinin seçeceği birer öğrencinin belirlenen ortak iklim değişikliğine yönelik ingilizce şarkının ilgili bölümü söyletilerek videonun birleştirilmesi ve ortak ürün oluşturulması.

İklim değişikliğinin sebepleri ve çöüm yollarına yönelik belirlenen başlıklar için grup üyelerinden takımlar oluşturularak ikli öğretmen grupları şeklinde takım çalışması yapılması. Ortaya çıkan çalışmaların e dergi olarak işbirlikçi ortak ürün çalışmasına dönüştürülmesi

ŞUBAT-MART: 

Öğrencilerin İklim Değişikliğine Çözüm önerileri getirerek oluşturmuş oldukları e Dergi çalışmasında tasarlanan materyallerin maket olarak öğreniler tarafından yapılması. Her gruptan yapılmış bir maketin ve maketin tanıtımının yer aldığı Sanal Sergi oluşturulması.

Yapılan Maketler arasında Dijital ortamda Yarışma düzenlenmesi. İklim Değişikliğine çözüm getirecek en iyi yapılmış maketin oylama yapılarak seçilmesi.

"İklim Değişikliğine Elveda"Good bye to Climate Change" harfleri proje ortaklarına paylaştırılarak öğrenciler tarafından atık malzemeler kullanılarak hazırlanması. Daha sonra harflerin birleştirilmesi ile kolaj oluşturulması.

Projenin başından itibaren aylık düzenli online toplantılar yapılacak ve yapılmakta olan çalışmalar değerlendirilecektir.

Yapılmış olan çalışmalar her ay düzenli olarak twinspace sayfasına yüklenecektir. Yakın çevrelerindeki doğal unsurların insan yaşamına etkisi, hayvan beslemenin bitki yetiştirmenin önemini müfredattaki kazanımlarla ilişkilendirerek bizler iklim değişikliğini önlemek için neler yapabiliriz? Doğaya katkımız ne olabilir? Sorularına cevap oluşturabilecek nitelikte etkinlikler gerçekleştirilecektir.Projemiz Kasım ayında başlayacak olup Mart ayında tamamlanacak bir proje olup her proje ortağı aynı derecede sorumluluğa sahiptir.

KASIM: Proje toplantısı, proje afiş ve logosunun belirlenmesi, görev paylaşımı ve proje alanlarının tanıtımı, projede yer alacak öğrencilerin tanıtılması, proje logosunun oluşturulması.

Projemizle ilgili öğrencilere farkındalık videosunun ortak belirlenen saatte izletilerek fotoğraf ve kısa videolarının paylaşılması.

Herkesin kendi yaşadığı bölgesine özgü bitki ve hayvan çeşitlerinin araştırılarak öğrencilerin dış ortamda Okul Dışarda Günü etkinliği kapsamında fotoğraf çekimleri yapmaları   çekilmiş olan fotoğraflardan kolaj oluşturulması

Tüm Grup üyelerinin belirleyeceği öğrencinin ortak belirlenen şiirin ilgili kıtasnın söyletilere videoya çekilmesi çekilen videoların birleştirilerek projemizin tanıtım videosunun oluşturulması.

ARALIK: Projenin gerçekleştirileceği alanda kış mevsiminin göz önünde bulundurulması ile müfredattaki hedefler doğrultusunda etkinliklerin belirlenerek gerek sahada gerekse uzaktan eğitim yoluyla etkinlikler planlanarak uygulanması(uygun web 2.0 araçlarının kullanılması)

Okul Panosunun oluşturulması

Farklı bitki tohumları kullanarak  saksı veya uygun alanda bitki yetiştirme. Yapılan etkinliklerden uygun web 2.0 araçlarını kullanarak kısa videolaroluşturulması.

Bütün grup üyelerinin iklim değişikliği konulu birer paragraf yazmak koşuluyla  hikayenin tamamlanması ve ortak ürün olarak story book oluşturulması 

OCAK-ŞUBAT: Proje alanında kış mevsiminin göz önünde bulundurularak hedeflerin belirlenerek hem sahada hem uzaktan eğitimlerle etkinlikler planlanarak uygulanması(uygun web 2.0 araçlarının kullanılması).

Öğretmen Webinarının yapılması

Öğrenci Webinarının yapılması

Bütün grup üyelerinin hazırlanan ortak sorularla öğrencilerine online olarak Kahoot yarışması düzenlemesi.

Bütün grup üyelerinin seçeceği birer öğrencinin belirlenen ortak iklim değişikliğine yönelik ingilizce şarkının ilgili bölümü söyletilerek videonun birleştirilmesi ve ortak ürün oluşturulması.

İklim değişikliğinin sebepleri ve çöüm yollarına yönelik belirlenen başlıklar için grup üyelerinden takımlar oluşturularak ikli öğretmen grupları şeklinde takım çalışması yapılması. Ortaya çıkan çalışmaların e dergi olarak işbirlikçi ortak ürün çalışmasına dönüştürülmesi

ŞUBAT-MART: 

Öğrencilerin İklim Değişikliğine Çözüm önerileri getirerek oluşturmuş oldukları e Dergi çalışmasında tasarlanan materyallerin maket olarak öğreniler tarafından yapılması. Her gruptan yapılmış bir maketin ve maketin tanıtımının yer aldığı Sanal Sergi oluşturulması.

Yapılan Maketler arasında Dijital ortamda Yarışma düzenlenmesi. İklim Değişikliğine çözüm getirecek en iyi yapılmış maketin oylama yapılarak seçilmesi.

"İklim Değişikliğine Elveda"Good bye to Climate Change" harfleri proje ortaklarına paylaştırılarak öğrenciler tarafından atık malzemeler kullanılarak hazırlanması. Daha sonra harflerin birleştirilmesi ile kolaj oluşturulması.

Projenin başından itibaren aylık düzenli online toplantılar yapılacak ve yapılmakta olan çalışmalar değerlendirilecektir.

Yapılmış olan çalışmalar her ay düzenli olarak twinspace sayfasına yüklenecektir. Yakın çevrelerindeki doğal unsurların insan yaşamına etkisi, hayvan beslemenin bitki yetiştirmenin önemini müfredattaki kazanımlarla ilişkilendirerek bizler iklim değişikliğini önlemek için neler yapabiliriz? Doğaya katkımız ne olabilir? Sorularına cevap oluşturabilecek nitelikte etkinlikler gerçekleştirilecektir.


Projenin Riskleri:

-

Projenin Çıktıları:

Öğrencilerin İklim Değişikliğine Çözüm önerileri getirerek oluşturmuş oldukları e Dergi çalışmasında tasarlanan materyallerin maket olarak öğreniler tarafından yapılması. Her gruptan yapılmış bir maketin ve maketin tanıtımının yer aldığı Sanal Sergi oluşturulması.

Yapılan Maketler arasında Dijital ortamda Yarışma düzenlenmesi. İklim Değişikliğine çözüm getirecek en iyi yapılmış maketin oylama yapılarak seçilmesi.

"İklim Değişikliğine Elveda"Good bye to Climate Change" harfleri proje ortaklarına paylaştırılarak öğrenciler tarafından atık malzemeler kullanılarak hazırlanması. Daha sonra harflerin birleştirilmesi ile kolaj oluşturulması.


Projenin Fotoğrafları/Videoları:

Projeyi sosyal medyada paylaşmak için tıklayın :

author

14 Mart İlkokulu - Hopa / Artvin

Selin Kaya

0 Yorum

Yorum Yaz

CAPTCHA Image