DEĞERLER EĞİTİMİ- DUYARLI OKUL PROJESİ

news-details
Değerler Eğitimi ve Medeniyet Bilinci

Projenin Başlama/Bitiş Tarihi:

16 Mart 2022 - 17 Haziran 2022


Projenin Uygulandığı Yer:

Arhavi Mesleki ve teknik Anadolu Lisesi


Projeyi Düzenleyen Kurum:

Arhavi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi - Arhavi / Artvin


Projenin Ana Koordinatörü:

Hakan Soydan


Projenin Diğer Koordinatörleri:

Hayriye Dereli

Projenin Amacı:

Değerler eğitiminin en açık özeti değer kazandırmaktır. Değerlerin davranış, tutum ve ürün olarak sergilenmesi için uygulama alanı yaratmak; planlı bir yol ile öğrencilerde farkındalık oluşturmak, öğrencilerin sevgi, saygı, hoşgörü, sorumluluk, dürüstlük, demokrasi gibi temel insani değerler doğrultusunda gerekli bilgi, beceri ve eğilimler edinmesine rehberlik etmektir. Bu proje genel olarak Arhavi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesiöğrencilerinin okulda hem bilgi hem değer bakımından gelişimini sağlayarak yapıcı, yaratıcı, duyarlı, demokratik, topluma karşı sorumluluk duyan, temel insani değerleri benimsemiş bireyler olarak yetişmesini amaçlamaktadır.


Projenin Uygulama Adımları:

 

1.   Projeden  Soruml Müdür  Yarmcı başkanlığında  “Değerler Eğitimi-Duyarlı  Okul  Projesi”  bilgilendirme  ve  paydk  oluşturma  toplantısı düzenlenir. Projenin amacı, gerekliliği, kapsamı, uygulanışı, dayanakları  personel ile görüşülür.

2.  Okulumuzda “Değerler Eğitimi-Duyarlı Okul Projesi”, Proje İzleme ve Değerlendirme Ekibi kurulur. Ekipte en az üç öğretmen görevlendirilir. Okulumuzdaki tüm öğretmenler projenin yürütülmesinden sorumludur.

3.  Ayın değeriyle ilgili duvar gazetesi hazırlanır. Ayın değerine uyumlu olarak ayın deyimi,  an atasözü,  ayın öyküsü,  ayın şiiri,  ayın şahsiyeti (örnek kişilik), ayın özlü

sözü, ayın kitabı sergilenir.  Duvar gazetesi okulun en görünen yerinde yayınlanarak öğrencilerin, velilerin dikkatine sunulur.

4.  Öğretmenler  ayın  değeri  ile  ilgili  projede  önerilen  etkinlikleri,  branşlarına  uygun olarak,  fırsat   eğitimi  çerçevesinde  uygular.  İmkânlar  dâhilinde  farklı  etkinlikler yapılabilir.  Rehberlik   saatlerinde,  sosyal  etkinlik  saatlerinde  ayın  değerine  yer verilebilir. Okulun ış ve kapanış  törenlerinde ayın değerine vurgu yapılır. Belirli günler ve haftalardaki değerlerin kazanımı için etkinlikler yapılır.

5.  Bu  çalışmalar  esnasında  ayın  değerini  en  iyi  şekilde  temsil  eden  öğrenciler, etkinliklerde   başarı  gösteren  öğrenciler  onur kurulu   tarafından “Ayın Değerli Öğrencisi” olarak belirlenir. “An Değerli Öğrencisi” okul  panosunda sergilenir. Bu  öğrencilerin velilerine okul müdürlüğü tarafından  veli gurur mektubu gönderilir. nıf olarak ayın değerine yönelik etkinlik yapıldıysa “Ayın Duyarlı Sınıfı” belgesi o sınıfa verilir.

6.  Proje “Olumlu davranışları takdir et” ilkesiyle hareket etmektedir. Bu sebeple değeri yansıtmayan,   değere  ters  düşen  davranış  ve  sözlerin  cezalandırılması,  gündeme getirilmesi  ön plana çıkarılmamalı, olumlu örnekler üzerinde durulmalıdır.

7.  Yapılan etkinlikler ve her sınıftan seçilen “Ayın Değerli Öğrencisi”, “Ayın Duyarlı 

Sınıfı”  okulun internet sayfasında yayınlanır.

 

8.  Veli  toplantılarında,  velilere  projeyle  ilgili  bilgi  verilir.  Velilerin  projeye  duyarlı olması sağlanır.

 


Projenin Maliyeti:

2.000,00 TL


Projenin Çıktıları:

Bu temel amaç çerçevesinde gerçekleştirilmek istenen somut hedefler şunlardır:

 

1.  Öğrencilerde temel insani değerlere karşı duyark oluşturma.

 

2.  Öğrencilerde temel insani değerlerin davranışa dönüşmesi için uygun etkinlikler ve ortam hazırlama.

 

3.  Öğrencilere bireysel ve toplumsal sorunları tanıma ve bu sorunlara çözüm bulma aşkanlığı kazandırma.

 

4.  Temel insani değerlere dikkat çekerek etkili bir okul kültürü yaratma.

 

5.  Öğrenci- öğretmen-veli-okul   bağlığı arttırarak okul ortamı daha uzlaşmacı ve

şiddetten uzak bir konuma getirme.

 

6.    Değerler    eğitimi    etkinlikleri    ile    öğrencilerin    ilgi    ve    yeteneklerini güvenle sergilemesine fırsat oluşturma.


Projenin Fotoğrafları/Videoları:

Projeyi sosyal medyada paylaşmak için tıklayın :

author

Arhavi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi - Arhavi / Artvin

Hakan Soydan

0 Yorum

Yorum Yaz

CAPTCHA Image